Databeskyttelsespolitik - Kattegatspejderne

Om politikken

  • Formålet med politikken er at sikre, at medlemmerne og deres pårørendes personfølsomme data opbevares og forvaltes forsvarligt og i henhold til persondataforordningen.
  • Bestyrelsen er ansvarlig for databeskyttelsespolitikken.
  • Bestyrelsen har udpeget bestyrelsesformanden som forvalter af ansvaret, hvortil evt. henvendelse kan rettes.
  • Politikken revideres når påkrævet og evalueres mindst én gang årligt på bestyrelsesmøde i foråret. Ved revisioner udsendes den efterfølgende til alle ledere i gruppen via medlemssystemet og publiceres på hjemmesiden.

Politikken

§1: Kattegatspejderne benytter medlemssystemet for Det Danske Spejderkorps og personfølsomme data skal kun lagres i dette elektroniske medlemssystem.

§2: Vi må gerne tage medlemmers kontaktoplysninger, helbredsoplysninger samt kopier af sygesikringskort med på ture, men kun på papir. Dokumenterne opbevares betryggende under og destrueres umiddelbart efter turen.

§3: Den/de af bestyrelsen udpegede medlemsadministrator(er) har ansvaret for at vedligeholde medlemssystemet og herunder slette udmeldte af systemet under hensyntagen til landets og korpsets regler og love.

§4: Vi sender ikke følsomme personoplysninger med e-mail/sms/messenger eller lignende. Ledere og bestyrelsesmedlemmer skal jævnligt gennemgå og slette mails/beskeder med personfølsomme data, der ikke har nogen grund til at blive opbevaret. Ved fratrædelse af rolle, skal alle mails og lignende ligeledes gennemgås og slettes.

§5: Der må ikke lagres følsomme personoplysninger på www.kattegatspejderne.dk, facebook.com, dropbox.com eller andre tilsvarende tjenester.

§6: Vi offentliggør eller distribuerer ikke billeder, hvor man kun ser 1-2 spejdere (portrætfotos) uden tilladelse.