Bestyrelsen

Formand:
Jesper Munk Jensen


Kasser:
Elisabeth Romoser 


Menige medlemmer:
Susan Havmøller 
Malene Kristiansen 
Hanne Laursen 


Ung i bestyrelse:
Mads Nissen
Lasse Munk Krøyer
Christian Andersen

Gruppeleder:
Louise Vinther Hansen

Grupperevisor:
Søren Woller Topp

Refarater

Grupperådsmøde 2014